Co je Kutil Junior

Kutil Junior vznikl v roce 2015 s cílem organizovat kroužky kutilství pro děti přímo v jejich škole z důvodu absolutního nedostatku technicky zaměřených kroužků ve školách. Dítě má možnost naučit se manuálním dovednostem a rodičům odpadá povinnost přesunu dítěte na kroužek jinam. Děti mají dnes velmi omezenou možnost, setkat se s technickými pracemi ve svém běžném životě, proto je pro ně možnost naučit se pracovat s nářadím a materiály velmi atraktivní. Pro některé děti může kroužek znamenat hravou formu přípravy na budoucí technické povolání, ale pro všechny určitě přínos v podobě zručnosti, kterou využijí v dospělosti bez ohledu na povolání.kutil_bublina_text

Naši lektoři pracují se skupinou maximálně 10 dětí. Díky unikátnímu řešení mohou pracovat přímo ve třídě Děti se začínají seznamovat se základy práce s jednotlivým nářadím nenásilnou formou a samy si poznatky vyzkouší v praxi při práci na svém vlastním projektu.

Začátečníci pracují během pololetí na 6-7 projektech a několika „bonusových malých projektech“ .

Pokročilí mohou pracovat na 3-4 velkých projektech za pololetí. Každý ročník ukončí KUTIL “ absolventskou zkouškou “ a získá „VÝUČNÍ LIST“ – certifikát v určité kategorii (učeň, mistr, machr, profík.. ). V dalším roce pak může nastoupit do vyššího kurzu s náročnějšími projekty.

Každá lekce začíná poučením o bezpečnosti práce a všichni naši lektoři jsou absolventy kurzu první pomoci.


Galerie projektů

Knoflíky pro štěstí

Facebook Kutil Junior

Photos from Kutil Junior's post

Kutil Junior

5 days 7 hours ago

Výlet. Z kutilů se stali zahradníci 🌿

Facebook Kutil Junior