Žádost: ŽŠ Jižní

Název: ŽŠ Jižní

Pole označená hvězdičkou (*) musí být vyplněna.

Osobní údaje

Jméno *
Přijmení *
Třída *
Čas kroužku
Jméno a příjmení rodiče
Adresa
Emailová adresa *
Telefon *
Rodiče jsou si vědomi, že děti budou pracovat s pracovním nářadím a pracovním materiálem (kladivo, pila, šroubovák, hřebíky apod.) a souhlasí s touto činností. Dále potvrzují, že uvedli všechny skutečnosti (specifika dítěte), které by mohly mít vliv na průběh pracovní činnosti dítěte. Rodiče souhlasí s pořizováním fotografií či videonahrávek, na kterých mohou být zachyceny jejich děti, přičemž tyto budou použity k propagaci na webových či FB stránkách kroužku či propagačních a metodických materiálech. Rodiče souhlasí se zpracováním osobních údajů, přičemž za osobní údaje se považují údaje, které rodič vyplňuje na Přihlášce, a to v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje budou zpracovány výhradně pro potřeby společnosti River Group s.r.o., provozovatele kroužku Kutil Junior, pro účely zasílání obchodních sdělení a pro jiné marketingové účely. Rodiče se zavazují neprodleně informovat společnost River Group s.r.o. o změnách v osobních údajích. * Četl jsem poučení a rozumím ustanovením o ochraně osobních údajů.
Jiná sdělení
 

Facebook Kutil Junior