Kutilské kroužky

Kroužky probíhají ve škole jednou týdně, lekce trvá 60 minut. Kroužky jsou určeny dětem 1. stupně, ale v případě zájmu mohou kutit i děti 2. stupně, pro které jsou připraveny náročnější projekty. Součástí hodiny je vždy nejprve poučení o bezpečnosti práce. Pak se malí kutilové naučí něco nového a sami si mohou nový poznatek vyzkoušet. Novou zkušenost využijí následně při práci na svém projektu. Projekty jsou koncipovány tak, aby děti postupně mohly využívat nabytých znalostí a zkušeností. Lektor je nejen učitelem, ale i rádcem a průvodcem. Bude děti chválit i povzbuzovat. V případě, že dítě při práci narazí na problém, nedává lektor pouze návrhy řešení, ale navádí dítě, aby problém samo vyřešilo. Tím, že dítě problém vyřeší „samo“, se bude stávat v dané oblasti stále sebevědomějším a bude si připadat jako skutečný “ mistr “ :-)


4Na rozdíl od jiných kroužků si děti neodnesou hotový výrobek po každé hodině. Naučí se s trpělivostí pracovat na větším projektu a odměnou za vytrvalost jim poté bude hotový dokončený projekt, na který budou právem pyšné. Poznají, jakou hodnotu má lidská práce a jak se vyplatí si počkat na výsledek.

Naši lektoři pracují se skupinou 10 dětí. Kde je to možné, využíváme dílnu. Díky unikátnímu řešení ale můžeme pracovat i přímo ve třídě.

Za pololetí vytvoří děti 7-8 funkčních výrobků, které si odnesou domů.

Každý ročník ukončí KUTIL “ absolventskou zkouškou “ a získá „VÝUČNÍ LIST“ – certifikát v určité kategorii (učeň, mistr, machr, profík.. ). Děti jsou tak motivovány k další práci.

Cena kroužku je 2490,- Kč za pololetí včetně materiálu na výrobky.


Kroužky v I. pololetí školního roku 2023/24 začínají v prvním říjnovém týdnu.

*Rodiče dětí s trvalým bydlištěm na Praze 6 a Praze 17 si mohou zažádat o příspěvek na volnočasové aktivity zde: AKTIVNÍ MĚSTO